Đây là Form hộp thư:  Hiệp Ý Cầu Nguyện của TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ NÚI CÚI – Quý vị có thể điền vào Form đăng ký hiệp thông cầu nguyện phía dưới – Chúng con sẽ hiệp dâng cầu nguyện cùng Quý vị lên Mẹ Maria Núi Cúi  – Xin chân thành cám ơn.

    Lưu ý:  Quý vị có thể đóng góp ý kiến hoặc lên hệ trực tiếp với Lm:  Đaminh QUÁCH DUY HỢP . qua số điện thoại sau:  0978. 005. 104