🔴 Thánh Lễ Tạ Ơn, Thánh Hiến Bàn Thờ và Làm Phép nhà Nguyện Thánh Thể – 14/10/2023

+ Nhà Nguyện Thánh Thể – Hạng mục 2 là một trong những công trình chính yếu của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Quý Cha đã cầu nguyện và quảng đại đóng góp kinh phí cho công

THÁNH LỄ TẠ ƠN, Thánh Hiến Bàn Thờ và Làm Phép Nhà Nguyện Thánh Thể – 14.10.2023

“ Thánh Thể là tâm điểm và nguồn gốc của toàn thể cuộc đời Linh mục ” (PO, số 14) + THÁNH LỄ TẠ ƠN Thánh Hiến Bàn Thờ & Làm Phép Nhà Nguyện Thánh Thể Trong cương vị là

ĐẠI LỄ TRUYỀN DẦU – GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU – GIÁO PHẬN XUÂN LỘC vào lúc 08h30′ Sáng 14/04/2022 – tại Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc. “Với Thánh Lễ Truyền Dầu sáng nay, Giáo Hội ngỏ với các tín hữu là những người đã

Thánh Lễ MỪNG KÍNH MẸ FATIMA do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự

🔴 Thánh Lễ MỪNG KÍNH MẸ FATIMA do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự + lúc 16h30′ ngày 13.03.2022 + tại Nhà Nguyện Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi . 🔴 Giáo Hạt Phước Lý Hành Hương kính viếng

Đức Cha Đaminh Cử Hành Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Ngày 13.02.2022

🔴(DMNC) Trực Tiếp Thánh lễ kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima do Đức Cha ĐAMINH NGUYỄN CHU TRINH Chủ tế, cũng là ngày giáo hạt Túc Trưng hành hương Đức Mẹ Núi Cúi.

🔴 Mùng 3 tết – Thánh Lễ Tạ Ơn và Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm ( Thứ 5, 03-02-2022 )

 Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm, Mùng III Tết Nhâm Dần ( Thứ 5, 03-02-2022 )

🔴 Trực Tiếp THÁNH LỄ HẰNG NGÀY, GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

🔴 Trực Tiếp THÁNH LỄ HẰNG NGÀY, GIÁO PHẬN XUÂN LỘC https://www.youtube.com/c/gpxuanlocmedia/featured