Tượng Mẹ Đang Hoàn Thiện, Hình Ảnh Mẹ Thật Đẹp Trên Đỉnh Núi Cúi.

(DMNC) Ngày lễ Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội 2021 – trên đỉnh núi cúi trượng Mẹ trắng trinh nguyên đang vào công đoạn cuối. Nhìn Mẹ thật đẹp, dịu dàng in hằn trên bóng nước xanh mướt của hồ Trị an. Xin cám ơn tất cả ACE công nhân, thiết kế đã dành hết công sức, tài năng cho công trình quan trọng bậc nhất của Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi này. Xin Mẹ luôn ban sự bình an cho những người đã và đang dành hết tâm trí, khả năng cho công trình của Mẹ sớm đến ngày hoàn thành và Mẹ cũng luôn đoái thương nhìn xuống đoàn con Xuân Lộc đang hướng mọi tấm lòng về Mẹ, như lời một bài hát luôn vang lên ” Triệu trái tim, triệu tấm lòng, hướng về Núi cúi thăm xinh … ”

Me NUI CUI 3 Me NUI CUI 4 Me NUI CUI 5 Me NUI CUI 1 Me NUI CUI 2

hình ảnh : Hoai Phong

Từ khoá:

Bài viết liên quan ĐỨC MẸ NÚI CÚI