Bổ Nhiệm Nhân Sự Mục Vụ Xuân Lộc Nhiệm Kỳ 2021 – 2025

(DMNC) Bổ Nhiệm Nhân Sự Mục Vụ Giáo Phận Xuân Lộc, Nhiệm Kỳ 2021 – 2025

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan TIN GIÁO PHẬN