Thơ : Sen Thánh + Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri.

Trần gian tội lỗi ngập bùn đen,
Thiếu nữ Sion, một đóa sen.
Đẹp lòng Thiên Chúa, câu trinh khiết,
Thỏa dạ nhân trần, lời chúc khen.
Trịnh trọng ‘Kính chào’, ngôi thiên sứ,
Khiêm tốn ‘Xin vâng’, phận tớ hèn.
Cõi lòng vẹn sạch nên Cung Thánh,
Duyên Đất, Tình Trời đã đan chen.
+ Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri.
SEN THANH
Từ khoá:

Bài viết liên quan VĂN HÓA