Thánh Lễ Tạ ơn khởi công xây dựng TTHT Đứ Mẹ Núi Cúi 15/08/2018

Sáng ngày 15/08/2018 tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi , Giáo Phận về đây cùng Vị Cha Chung của Giáo Phận dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và Xin Ơn Bình An cho công việc Xây Dưng

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan VIDEO TƯ LIỆU