MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2022

Chúc mừng Giáng Sinh đến tất cả mọi ACE của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh – Giám Đốc Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi.

Card GS Duc Cha Daminh 0

Từ khoá:

Bài viết liên quan ĐỨC MẸ NÚI CÚI