Lịch Giờ Thánh Lễ Hằng Ngày tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi

+ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
+ TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ NÚI CÚI
CỬ HÀNH THÁNH LỄ :
+Từ thứ Hai đến thứ Sáu :
05g00 : Thánh lễ tại Nhà Điều Hành.
07g00 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện Thánh Thể.
09g00 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện Tạm.
+Thứ Bảy :
05g00 : Thánh lễ tại Nhà Điều Hành.
07g00 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện Thánh Thể.
09g00 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện dưới Linh Đài Đức Mẹ.
16g30 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện dưới Linh Đài Đức Mẹ Rước Kiệu và Phép Lành Thánh Thể cho Bệnh Nhân Do Đức cha Giuse chủ tế.
+Chúa Nhật :
05g00 : Thánh lễ tại Nhà Điều Hành.
07g00 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện Thánh Thể.
09g00 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện dưới Linh Đài Đức Mẹ Do Đức cha Giuse chủ tế.
16g30 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện dưới Linh Đài Đức Mẹ.
Từ khoá:

Bài viết liên quan THÔNG BÁO