HẠT NGỌC MÂN CÔI

Nui cui 19052023

Mân côi hạt ngọc sáng ngời.

Mẹ thương trông đến trần đời tối tăm.

Rạng soi như ánh trăng rằm.

Mân côi tràng chuỗi con mong mỗi ngày.

Mỗi kinh một hạt mê say.

Mỗi ngày lần chuỗi mỗi ngày thêm ơn.

Lời kinh vang vọng sớm hôm.

Lời kinh vang vọng mây trời cao xanh.

Lời kinh dâng tiến Mẹ lành.

Lời kinh hơn cả những cành hoa thơm.

Kính mừng sáng tối chiều hôm.

Miệng môi tha thiết dâng lên sớm chiều.

Lời kinh là tiếng tình yêu.

Lời kinh chan chứa mọi điều con dâng.

Lời kinh là tiếng ngợi mừng.

Lời kinh yêu mến con dâng Mẹ hiền.

Lời kinh cảm mến ơn thiêng.

Lời kinh dâng tiến nỗi niềm tâm tư.

Xin cho con chớ hững hờ.

Lời kinh như chốn nương nhờ cậy trông

ST

Từ khoá:

Bài viết liên quan GIÁO DỤC