Ghi nhớ ngày thành lập Giáo phận lần thứ 56 ( 1965-2021)

(DMNC) Ngày 14-10-1965 Giáo phận Xuân Lộc bước vào trang sử đầu tiên. Đức Thánh Cha Phaolô VI ban tông sắc thiết lập Giáo phận
Xuân Lộc tách ra tử Giáo phận mẹ Sài Gòn.
Ranh giới lúc bấy giờ gồm 3 tỉnh Biên Hòa,Phước Tuy và Long Khánh.
Giáo phận mới có
10 Giáo hạt, 133 Giáo xứ, 157 Linh mục, và
164.144 giáo dân.
   Cùng với biến cố thiết lập này. Tòa Thánh đã bổ nhiệm Cha Giuse Lê Văn Ấn, chánh xứ nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng làm Giám mục tiên khởi Giáo phận Xuân Lộc. Về Giáo phận mới, không có Tòa Giám Mục, Ngài ở nhà thờ Chính Tòa của chúng ta (chỗ sân đậu xe máy bây giờ từng là Tòa Giám Mục tạm thời).
Sau đó ngài xây dựng Tòa Giám Mục, thiết lập Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô và Trung Tâm Đức Mẹ Bãi Dâu.
Tám năm sau Ngài qua đời vào ngày 17-6-1974.
   Tòa Thánh đã chọn Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng. Thư ký Tòa Giám Mục Long Xuyên làm Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Ngài dắt Giáo phận vượt qua những gian nan thử thách của những năm tháng sau năm 1975, và thiết lập những truyền thống kỷ cương cho Giáo phận cho đến ngày nay.
   Ngày 22-02-1988, Đức Cha Đaminh đột ngột qua đời vì bệnh tim. Từ đây trong giai đoạn đất nước đổi mới, Đức Cha kể vị Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đã chủ tâm đến việc củng cố các thành phần dân Chúa, đào tạo ứng sinh Linh mục.
Ngài tổ chức chương trình Giáo lý Hồng Ân và dào tạo Ban Hành Giáo.
   Ngày 11-11-2004 tại nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh được tấn phong Giám mục Giáo phận.
Một năm sau ngày 22-11-2005, Tòa Thánh thiết lập Giáo phận Bà Rịa được tách ra từ Xuân Lộc. Và những điều không có đã dần thành có trong Giáo phận như thành lập Đại Chủng Viện, phong chức Giám mục, Linh mục,
thành lập các Giáo xứ mới và xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi…
Đức Cha Đaminh về hưu ngày 7-5-2016 tại Tòa Giám mục Xuân Lộc và vẫn nhận trách nhiệm Giám đốc Trung Tâm hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi tiếp tục những chương trình ngài đã dự định cho đến hoàn thành.
   Tiếp tục công việc coi sóc Giáo phận là Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, lúc đó là Giảm mục phó lên kế vị. Ngài về Việt Nam làm Giám Đốc Đại Chủng Viện Xuân Lộc sau hơn 40 năm học và làm việc ở Roma.
Khi làm Giám mục Giáo phận Ngài chọn hưởng xây dựng Giáo phận thành một “lãnh địa của Lòng Chúa Thương Xót”.
   Hiện nay Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân đang coi sóc Giáo phận. Trong ý nghĩa thiêng liêng quý giá của ngày kỷ niệm thành lập Giáo
phận, dù trong mùa dịch Covid chúng ta không có một cuộc lễ mừng kỷ niệm ngày thành lập Giáo phận, nhưng chúng ta cũng nhắc đến như một lời tạ ơn Chúa, và cầu xin cho Giáo phận
phát triển và bằng an…
 +Riêng với Giáo xứ Chính Tòa, Giáo xứ mẹ và là trái tim của Giáo phận, nơi đây xảy ra các biến cố lớn của giáo phận 65 năm qua, chúng ta
Ôn lại vài dòng lịch sử để nhìn thấy bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Ngài là Đấng quy tụ chúng ta từ muôn phương lại làm thành một dân tộc được cứu độ trong Lòng Thương Xót Chúa .
TREAM
+ Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, sẽ dâng thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 56 năm thành lập Giáo Phận Xuân Lộc vào lúc 06h00′ ngày 14.10.2021
Từ khoá:

Bài viết liên quan TIN GIÁO PHẬN