Truyền Thông HĐGMVN, Phỏng Vấn Đức Cha Giuse về Cuối Hồi Ký Suy Tư.

(DMNC)  Truyền Thông HĐGMVN, Phỏng Vấn Đức Cha Giuse về Cuối Hồi Ký Suy Tư.

ĐỒ GỐMCuối Hồi Ký Suy Tư của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo

Mời ACE theo dõi cuộc phỏng vấn Online của Truyền Thông Hội Đồng Giám Mục Việt Nam với Đức Giám Mục Giuse Đinh Đức Đạo về cuốn Hồi Ký Suy Tư – ĐỒ GỐM để lắng nghe tâm tư của cuộc đời Mục Tử của Đức Cha với những bước đi theo Thánh Ý Chúa .

Banner BIA DGM

Từ khoá:

Bài viết liên quan BƯỚC CHÂN NGƯỜI MỤC TỬ