Biến đổi cuộc đời với kinh mân côi

bien doi cuoc doi nho kinh man coi
Tại sao Mẹ Maria chỉ cho chúng ta cách cầu nguyện bằng kinh Mân Côi ? Chủ yếu trong việc truyền kinh Mân Côi cho loài người là Mẹ muốn cho con người nên thánh thiện, hoàn hảo và nhờ đó cá nhân được hạnh phúc, xã hội được bình an trật tự, có công bình bác ái , chứ không phải để Mẹ được tung hô, khen ngợi, nhưng trong thực tế không có một mẫu gương nào trên đời đáng cho mọi người suy gẫm và bắt chước để trở nên thánh thiện cho bằng Đức Giêsu và Đức Mẹ, nên vì lợi ích của con người mà Mẹ không ngần ngại đưa mình ra cho con cái bắt chước. Thật vậy, trong gia đình, người Mẹ lấy mình ra làm gương cho con cái bắt chước thiết tưởng cũng chẳng có gì là quá đáng hay mang tính kiêu căng, trái lại, đó là một phương pháp sư phạm rất khôn ngoan, vì đối với những đứa con thì chẳng có gì gần gũi, thân thiện cho bằng người Mẹ, chẳng có mẫu gương nào dễ bắt chước cho bằng gương của Mẹ. Nếu vì ngại đưa mình ra làm gương nên đã đưa một gương khác xa vời và kém xa mình cho con cái, thiết nghĩ làm như thế cũng không phải là khôn ngoan, cũng chẳng phải khiêm nhường. Cốt tủy của khiêm nhường là tinh thần tự hủy, không đặt nặng cái tôi chứ không phải là hành vi tự hạ bên ngoài. Tự hạ bên ngoài mà vẫn còn quan trọng hóa cái tôi thì không phải là khiêm nhường. Chính khi tự lấy mình ra làm gương mẫu vì nhắm ích lợi cho con cái của mình, Mẹ Maria càng chứng tỏ Mẹ không đặt nặng cái tôi của mình.
Điều cốt tủy của kinh Mân Côi không phải là đọc cho đủ các kinh Kính Mừng cho bằng chiêm ngắm các biến cố quan trọng trong cuộc đời của Đức Giêsu và Mẹ Maria để noi gương và bắt chước. Nếu miệng đọc các kinh Kính Mừng còn tâm trí thì chiêm ngắm và suy nghĩ 20 biến cố trong cuộc đời của Đức Giêsu và Mẹ Maria thì các kinh Kính Mừng giúp ta hạn định được số thời gian bằng nhau cho việc chiêm ngắm mỗi biến cố. Nếu mỗi ngày ta đều đọc một chuỗi Mân Côi, thì nhờ việc chiêm ngắm Đức Giêsu và Mẹ Maria trong các biến cố cuộc đời của các Ngài mà ngày qua ngày ta dần dần trở nên giống các Ngài trong quan niệm, tư tưởng, lời nói và hành động. Theo các nhà tâm lý học, tự kỷ ám thị là một phương pháp đơn giản, dễ dàng và hữu hiệu. Chưa nói tới ơn ích siêu nhiên, chỉ bằng với ơn ích tự nhiên, thì kinh Mân Côi vốn là phương pháp tự kỷ ám thị rất khôn ngoan, có khả năng biến đổi bên trong con người một cách từ từ nhưng hữu hiệu. Điều quan trọng là có một khuôn mẫu tốt đẹp nào đó để ta tưởng tượng và nghĩ tới thường xuyên.
Lạy Mẹ Mân Côi, xin cho chúng con biết năng lần hạt Mân Côi và chiêm niệm các mầu nhiệm để chiêm ngưỡng cách hành xử khuôn mẫu của Đức Giêsu và Mẹ Maria để từ trong vô thức, chúng con sẽ được biến đổi giống như khuôn mẫu thánh thiện đó vậy. Amen.
Đặng Thế Dũng
Vietnamese Radio Veritas Asia
Từ khoá:

Bài viết liên quan SỐNG ĐẠO