XIN MẸ NÂNG ĐỠ

Nui cui 05052023

Con còn vất vả trên đường.
Tìm về bề Chúa suối nguồn bình an.
Noi gương Đức Mẹ hiển vinh.
Cho con vui hưởng hồng ân của Ngài.

Ơn tự do sống trên đời.
Cho con biết chọn: suốt đời xin Vâng.
Cho dù cuộc sống khó khăn.
Biết luôn chiêm niệm kính tin phụng thờ.

Không còn khoe sức cậy tài.
Tính tình hách dịch cho đời khó thương.
Xin cho con biết khiêm nhường.
Đừng hay kiêu ngạo khinh thường anh em.

Cho con quảng đại bao dung.
Noi gương Đức Mẹ – Nữ vương nhân từ.
Cho dù yếu đuối lỗi lầm.
Xin được như Mẹ suốt đời hy sinh.

Xin cho con biết dấn thân.
Thực hiện Lời Chúa: Yêu thương mọi người.
Tâm tư hành động trong đời.
Làm theo ý Chúa một đời vì yêu.

Mai sau trước cửa thiên đàng.
Được bàn tay Mẹ dắt vào cùng Chua.
Chung vui hạnh phúc chan hòa.
Xứng là con Mẹ trên tòa cao sang.

ST.

Từ khoá:

Bài viết liên quan SỐNG ĐẠO