Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi – Giáo phận Xuân Lộc cử hành Thánh Lễ tháng 10/2023

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ NÚI CÚI + GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
CỬ HÀNH THÁNH LỄ THÁNG 10/2023
🆚 HÀNG TUẦN :
* Từ thứ Hai đến thứ Bảy (trừ những ngày đặc biệt)
+ 09g00 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện Tạm.
* Chiều Thứ Bảy
+ 16g30 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện dưới Linh Đài Đức Mẹ.,
( Rước Kiệu và Phép Lành Thánh Thể cho Bệnh Nhân Do Đức cha Giuse chủ tế )
* Chúa Nhật
+ 09g00 (Do Đức cha Giuse Chủ tế)
+ 16g30 Thánh lễ tại Nhà Nguyện dưới Linh Đài Đức Mẹ.
🆚 HÀNG THÁNG :
* Chúa Nhật, ngày mồng 1 tháng 10.,
+ 16g30 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện dưới Linh Đài Đức Mẹ ( Do Đức cha Đaminh chủ tế )
* Thứ Sáu, ngày 13 tháng 10.,
+ 16g00 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện dưới Linh Đài Đức Mẹ ( Do Đức cha Gioan chủ tế )
🌷ĐẶC BIỆT
* Chúa Nhật, 22/10/2023 : CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
+ 09g00 : Thánh lễ do Ban Loan Báo Tin Mừng tại Nhà Nguyện dưới Linh Đài Đức Mẹ ( Do Đức cha Gioan chủ tế )
+ 09g00 : Thánh lễ dành cho Khách Hành Hương tại Nhà Nguyện Tạm.,
Lich Sinh Hoat Nui Cui Thang 10
Từ khoá:

Bài viết liên quan THÔNG BÁO