Tĩnh tâm mùa chay 2023 cho Sinh viên Công giáo, tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi

Theo lời mời gọi của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo với hơn 1.000 Sinh Viên Công Giáo tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi.\

Từ khoá:

Bài viết liên quan BƯỚC CHÂN NGƯỜI MỤC TỬ