(FSML) Ngày làm phép và khánh thành trụ sở Hội Dòng tại Việt Nam 13/05/2022

13/05/2022 Fatima Binhtrieu . Blessing of the Community of the Congregation Daughter of Saint Mary of Leuca (Viet Nam) in the presence of Mother Superiar General Mother the Ilaria Nicolardi – May 13, 2022. Mỗi nơi Mẹ Maria hiện ra

(FSML) Ngày làm phép và khánh thành trụ sở Hội Dòng tại Việt Nam 13/05/2022

13/05/2022 Fatima Binhtrieu . Blessing of the Community of the Congregation Daughter of Saint Mary of Leuca (Viet Nam) in the presence of Mother Superiar General Mother the Ilaria Nicolardi – May 13, 2022. Mỗi nơi Mẹ Maria hiện ra

Đại diện Tòa Thánh sẽ gặp gỡ các tu sĩ thiện nguyện phục vụ bệnh nhân Covid-19

(DMNC) Nhân dịp viếng thăm Việt Nam, Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski – Đại diện Tông tòa tại Việt Nam sẽ chính thức gặp gỡ các tu sĩ thiện nguyện phục vụ trong cơn đại dịch vào ngày 20/02/2022,