Tìm Về Núi Cúi – Ca Khúc Đầu Tiên Sáng Tác Cho Miền Đất Mới

Tìm Về Núi Cúi – Ca Khúc Đầu Tiên Sáng Tác Cho Miền Đất Mới ( Đức Cha Đaminh rất thích cho những bước đi đầu tiên xây dựng Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi )

Nhìn những công trình đang dần hình thành trên Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi, nhất là tượng Đức Mẹ tuyệt đẹp in trên nền trời xanh biếc và in bóng xuống hồ Trị An trong vắt, một khung cảnh hữu tình nên thơ. Khiến cho hàng vạn du khách khắp nơi khi về viếng Mẹ đều thốt lên ” thật tuyệt vời, Mẹ đẹp quá ” Tạ ơn Chúa và tri ân các vị tiền nhân, ở đây là Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Cha đã đi tìm vùng đất mới để làm nơi hành hương kính viếng Mẹ và chính Chúa đã dẫn Cha đến vùng đất này. Những ngôn từ của Bài hát không diễn tả nên hết ý nghĩa của những ngày đầu khai sơn, cho đến những thành tựu có như hôm nay là một kỳ công của Thiên Chúa qua bàn tay của con người.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho quý Đức Cha, quý Cha, quý Ân nhân và ACE công nhân đang ngày đêm thi công, cho công trình của Giáo Phận đến ngày viên mãn.

hình ảnh : feter Do – Kop Dinh

Từ khoá:

Bài viết liên quan ĐỨC MẸ NÚI CÚI