Tiếng Chuông Ngân Vang tại Đền Thánh Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi vào ngày 13.11.2022

TIẾNG CHUÔNG ĐÃ NGÂN VANG
TẠI TRUNG TÂM ĐỨC MẸ NÚI CÚI
Sáng nay Chúa Nhật 13-11-2022
Vào lúc 8:00. Tiếng chuông nơi Đền Thánh tại TTHH Đức Mẹ Núi Cúi đã vang lên. Đúng vào ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.
Nơi chân núi, khách phương xa vẫn đang ngẩng đầu hướng lên Mẹ. Xin Mẹ ban muôn ơn lành đến với mọi người và toàn thế giới.
Từ khoá:

Bài viết liên quan ĐỨC MẸ NÚI CÚI