THÔNG BÁO : Bảo dưỡng định kỳ Tượng Đức Mẹ Núi Cúi

⚜️TÒA GIÁM MỤC XUÂN LỘC
⚜️TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ NÚI CÚI
Xã Gia Tân I, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
********************
⭕️THÔNG BÁO
V/v: Bảo dưỡng định kỳ Tượng Đức Mẹ Núi Cúi
Số 11-2024/BXD Núi Cúi, ngày 05 tháng 04 năm 2024
– Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Kiến Trúc – Kết cấu – Mỹ Thuật và các TCVN về công tác bảo dưỡng kết cấu BTCT,
– Căn cứ nội dung hợp đồng thi công Tượng Đức Mẹ Núi Cúi giữa TTHHĐM Núi Cúi và Công ty TNHH Vĩnh Cửu,
– Công tác BẢO DƯỠNG Tượng Đài Đức Mẹ Núi Cúi – HM 01, phải được thực hiện vào thời điểm trước mùa mưa hàng năm;
Vì thế, Ban Xây dựng TTHHĐM Núi Cúi xin trân trọng thông báo:
A. CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG :
1) Thời gian Bảo Dưỡng: Từ Thứ Hai, ngày 15/04/2024 đến hết Thứ Bảy, ngày 27/04/2024;
2) Hạng mục Bảo Dưỡng: Kiến Trúc – Kết Cấu – Mỹ Thuật tổng thể Tượng Đức Mẹ – HM 01;
3) Đơn vị thực hiện: Cty TNHH Vĩnh Cửu;
B. SINH HOẠT MỤC VỤ :
Trong thời gian Bảo Dưỡng Tượng Đức Mẹ Núi Cúi – HM 01, Ban Xây Dựng trân trọng đề nghị :
1) Tạm ngưng đón khách tham quan – kính viếng Tượng Đài Đức Mẹ – HM 01 tại tầng 01 từ cốt sàn 07m trở lên;
2) Vẫn tiếp đón khách tham quan – kính viếng và sinh hoạt Phụng Tự tại Nhà Nguyện tầng trệt HM 01 cốt sàn 0,00m;
3) Công việc xây dựng và Mục vụ tại các HM khác thuộc TTHHĐM Núi Cúi vẫn sinh hoạt bình thường.
4) Để an toàn và thuận tiện cho việc Bảo dưỡng Tượng Đức Mẹ, tuyệt đối không ai sử dụng Plycam trên địa bàn TTHHĐM Núi Cúi trong suốt thời gian Bảo dưỡng;
Kính mong Quý Khách Hành Hương vui lòng đón nhận và chấp hành nội dung Thông báo này và cầu nguyện cho việc Bảo Dưỡng tượng đài Đức Mẹ được an toàn tốt đẹp.
Trân trọng Thông báo.
TM. BAN XÂY DỰNG TTHHĐMNC
+ Lm. Vinhsơn Đặng Văn Tú

TBNC 1 TBNC 2

Từ khoá:

Bài viết liên quan ĐỨC MẸ NÚI CÚI