Thơ : Theo Mẹ Dâng Mình ( Thanh Vân )

(DMNC) THEO MẸ DÂNG MÌNH
Me NC 1
Cho con theo Mẹ dâng mình
Quả chua quả ngọt hết tình hiến dâng
Như xưa Mẹ đáp xin vâng
Cho Ngôi Lời xuống thế Trần khiêm nhu
Mẹ ơi đường thế mịt mù
Xin thương che chở ba thù hiểm nguy
Như xưa Mẹ vượt biên thuỳ
Ba chìm bảy nổi không lay chuyển lòng
Đời con bao bước long đong
Xin ơn trung tín giữa dòng thuyền trôi
Như xưa Mẹ vượt núi đồi
Trung trinh theo Chúa thắm môi nguyện cầu
Từng ngày con lại bắt đầu
Dẫu cảnh u sầu hoan hỉ xin vâng
Cho danh Chúa rạng chín tầng
Cho tình Mẹ sáng vô ngần lung linh
Mẹ ơi theo Mẹ dâng mình
Này đây tất cả hành trình tương lai
Mẹ đồng hành vượt chông gai
Đời vui có Mẹ Sao Mai huy hoàng
( Thanh Vân – Bạch Lâm )
Từ khoá:

Bài viết liên quan VĂN HÓA