Thánh Lễ Trực Tuyến – Ngày Giáo Phận Xuân Lộc 2020

Ngày 26/11/2020, gia đình Giáo phận sẽ tề tựu về bên Mẹ Núi Cúi để cử hành NGÀY GIÁO PHẬN, chúng ta sẽ cảm nghiệm niềm vui và hạnh phúc vì nhờ Mẹ, chúng ta được sưởi ấm trong lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa và trong tình huynh đệ thân thương của mọi thành phần Dân Chúa Giáo phận.

Từ khoá:

Bài viết liên quan VIDEO TƯ LIỆU