THÁNH LỄ TĨNH TÂM MÙA CHAY và MỪNG LỄ TRUYỀN TIN cho SINH VIÊN – HỌC SINH, tại Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi

Đức Cha Giuse dâng Thánh Lễ Truyền Tin cho các Bạn Sinh Viên tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi sáng 25.03.2022

Từ khoá:

Bài viết liên quan ĐỨC MẸ NÚI CÚI