THÁNH LỄ TẠ ƠN & THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM – MÙNG 03 TẾT QUÝ MÃO

Vào lúc 09g00, Thứ Ba ngày 24 tháng 01 năm 2023 – Tại Nhà Nguyện Dưới Chân Đức Mẹ
Do Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh – Giám Đốc TTHH Đức Mẹ Núi Cúi Chủ Tế.
Từ khoá:

Bài viết liên quan ĐỨC MẸ NÚI CÚI