THÁNH LỄ TẠ ƠN CUỐI NĂM DƯƠNG LỊCH 2022

THÁNH LỄ TẠ ƠN CUỐI NĂM DƯƠNG LỊCH 2022
19g30, Thứ Bảy, Ngày 31/12/2022
Tại Tiền Sảnh Nhà Điều Hành Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi
GNNC
Từ khoá:

Bài viết liên quan ĐỨC MẸ NÚI CÚI