Thánh Lễ hàng tuần tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi

Thông báo về việc cử hành Thánh Lễ hàng tuần tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi như sau:
Từ thứ Hai đến thứ Sáu :
– 05g00 : Thánh lễ tại Nhà Điều Hành
– 07g00 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện Thánh Thể : Đức ông Vinhsơn chủ tế.
– 09g00 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện Tạm.
THỨ BẢY :
– 05g00 : Thánh lễ tại Nhà Điều Hành
– 07g00 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện Thánh Thể : Đức ông Vinhsơn chủ tế.
– 09g00 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện dưới Linh Đài Đức Mẹ.
– 16g30 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện dưới Linh Đài Đức Mẹ : Đức cha Giuse chủ tế.
( Rước Kiệu và Phép Lành Thánh Thể cho Bệnh Nhân )
CHÚA NHẬT :
– 05g00 : Thánh lễ tại Nhà Điều Hành
– 07g00 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện Thánh Thể : Đức ông Vinhsơn chủ tế.
– 09g00 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện dưới Linh Đài Đức Mẹ : Đức cha Giuse chủ tế.
– 16g30 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện dưới Linh Đài Đức Mẹ.
HÀNG THÁNG :
*Thứ Ba, ngày 31 tháng 10 (thay cho ngày đầu tháng)
– 16g30 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện dưới Linh Đài Đức Mẹ
* Thứ Hai, ngày I3 tháng I1
– 16g30 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện dưới Linh Đài Đức Mẹ : Do Đức cha Gioan chủ tế.
ĐẶC BIỆT :
* Thứ Tư, 1/I1/2023 : CÁC THÁNH NAM NỮ
– 09g00 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện Thánh Thể : Do Đức cha Giuse chủ tế.
* Thứ Sáu, 24/11/2023 : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
– 09g00 : Thánh lễ tại Nhà Nguyện Thánh Thể : Do Đức cha Giuse chủ tế.
Lich Sinh Hoat Nui Cui Thang 11
Từ khoá:

Bài viết liên quan THÔNG BÁO