Thánh Lễ Hàng Tháng, ngày 13/02/2022 tại Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi

(DMNC) Thánh lễ hàng tháng, ngày 13/02/2022 tại TTrung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi
DUC ME 2
Vào lúc 16:00
Chúa Nhật, ngày 13/02/2022
Thánh lễ kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.
Do Đức Giám mục
ĐAMINH NGUYỄN CHU TRINH Chủ tế.
Ngày giáo hạt Túc Trưng hành hương Đức Mẹ Núi Cúi.
Kính mời quý cộng đoàn cùng tham dự.
☆ BBT Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi .
DUC ME 1
Từ khoá:

Bài viết liên quan THÔNG BÁO