PHÒNG ĐÔI

– Máy lạnh thoáng mát
– Không gian yên tĩnh
– Phòng thiết kế theo kiến trúc cổ kính
– Kích thước : 00x00m
– Giường ngủ : 02
– Phòng vệ sinh riêng biệt

ĐẶT PHÒNG xem thêm trên ứng dụng

PHÒNG ĐƠN

– Máy lạnh thoáng mát
– Không gian yên tĩnh
– Phòng thiết kế theo kiến trúc cổ kính
– Kích thước : 00x00m
– Giường ngủ : 01
– Phòng vệ sinh riêng biệt

ĐẶT PHÒNG xem thêm trên ứng dụng

PHÒNG ĐƠN

– Máy lạnh thoáng mát
– Không gian yên tĩnh
– Phòng thiết kế theo kiến trúc cổ kính
– Kích thước : 00x00m
– Giường ngủ : 01
– Phòng vệ sinh riêng biệt

ĐẶT PHÒNG xem thêm trên ứng dụng