Nữ Vương Vô Nhiễm

NU VUONG VO NHIEM

Con viết bài thơ kính Mẹ hiền
Mẹ nay hồn xác đã thăng thiên
Đóa hoa tinh tuyết không tì vết
Muôn thuở vẹn tuyền hương khiết trinh

Rực rỡ hào quang Đức Chúa Trời
Mẹ đầy ơn phúc Chúa Ba Ngôi
Triều thiên vinh hiển ngai Vô Nhiễm
Hiền mẫu ngôi Hai, Đấng Cứu Đời

Mẹ–cửa Thiên Đàng mãi trắng trong
Mẹ thương trần thế, Mẹ nhìn theo
Mẹ, vầng trăng sáng soi đêm tối
Mầu nhiệm hồng thiêng chốn cửu trùng

MK

Từ khoá:

Bài viết liên quan SỐNG ĐẠO