NỮ VƯƠNG ĐẦY ƠN PHÚC

NU VUONG DAY ON PHUC
Kính chào Mẹ , Nữ Vương đầy ơn phúc,
Đẹp tuyệt vời như huệ trắng trinh nguyên.
Vết tội nguyên, không lây nhiễm, tinh tuyền,
Kỳ công Chúa uy phong Ngài tác tạo.
Lạy Nữ Trinh đẹp xinh như ngọc bảo,
Như vàng ròng tinh luyện trước thiên nhan.
Như trân châu tươi sáng cửa thiên đàng,
Đẹp diễm lệ ngất ngây lòng Vua Cả.
Phận nữ tỳ “Xin Vâng” lời đáp trả,
Kéo Con Trời, Thiên Tử ngự cung son.
Sống kiếp người trong thân phận người con,
Tình thiên quốc giao hòa tình nhân thế.
Mẹ diễm phúc xinh tươi nhành thiên tuế,
Ơn trinh thai trong trắng ai sánh bằng.
Dưỡng nuôi Con Chúa Chí Thánh toàn năng,
Thật vinh phúc Ya – vê, Ngài thương đến.
Mẹ Vô nhiễm cất cao lời cảm mến,
Linh hồn tôi ngợi khen Đấng Chí tôn.
Mẹ hiến dâng trọn vẹn cả xác hồn,
Vâng Thánh ý Chúa Cha tình dâng hiến.
Cùng với Con, Mẹ đồng công kính tiến,
Tế Chiên Con làm của lễ ân tình.
Trọn nghĩa tình dâng điệp khúc hy sinh,
Hòa giai điệu thiên cung cùng trần thế.
Lạy Nữ Vương, Mẹ dịu dàng thanh khiết,
Xin giúp con trong khốn khó gian nan.
Che chở con khi lòng dạ hoang mang,
Luôn tín thác, tin yêu, niềm trung hiếu.
Đời con dại mỏng dòn như tơ liễu,
Xin giúp con nương bóng mẹ chở che.
Dù đông sang, nắng thu hay trưa hè,
Trái tim mẹ, là mùa xuân vĩnh cửu.
–ST–
Từ khoá:

Bài viết liên quan SỐNG ĐẠO