Nhà Nguyện Thánh Thể Trên Đỉnh Núi Cúi

(DMNC) Phóng sự không ảnh : Nhà Nguyện Thánh Thể trên đỉnh Đức Mẹ Núi Cúi, màu Sơn mới đã hoàn thiện, trong một buổi chiều với cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.  ảnh : Peter Do

Nhanguyen 1

Nhanguyen 2

Nhanguyen 5

NUICUI 2

NUICUI 5 1

Nhanguyen 5

NUICUI 4 1

NUICUI 8 2

Từ khoá:

Bài viết liên quan ĐỨC MẸ NÚI CÚI