Lời Chủ Chăn tháng 09.2021 – của GM. Gioan Đỗ Văn Ngân

Lời Chủ Chăn  tháng 09.2021 – của GM. Gioan Đỗ Văn Ngân Giọng đọc: Lm. Gioan Bt. Trần Ngọc Bảo

Từ khoá:

Bài viết liên quan TIN GIÁO PHẬN