Lời Cảm Ơn và Xin Lỗi Giáo Phận của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo trong Thánh Lễ Hoàn Tất Sứ Vụ

(ĐMNC) Lời Cảm Ơn và Xin Lỗi Giáo Phận của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo trong Ngày Hoàn Tất Sứ Vụ 2021

Từ khoá:

Bài viết liên quan BƯỚC CHÂN NGƯỜI MỤC TỬ