Làm Phép Tượng Đức Mẹ và Nhà Nguyện Đức Mẹ Núi Cúi 2015

(DMNC) Thánh Lễ tạ ơn làm Phép Tượng Đức Mẹ và Nhà Nguyện Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi ngày 25/11/2015

Từ khoá:

Bài viết liên quan VIDEO TƯ LIỆU