HOA DÂNG MẸ

Nui cui 28042022

Tượng đài bóng tỏa trên đồi.

Tháng Năm rộn sắc đã về Mẹ ơi.

Lòng con rộn khúc tâm ca.

Mân côi chuỗi hạt, một trời sắc hoa.

Sắc xanh dâng Mẹ lòng thành.

Sáng hôm nguyện gẫm, Mẹ lành xin thương.

Một lòng yêu mến kiên cường.

Phó dâng lên Mẹ chỉ đường giúp con.

Xin ngợi ca Mẹ của con

Trắng trong nguyên vẹn sắt son tinh tuyền.

Noi theo tập đức khiêm nhường.

Trọn đời nguyện mãi nhân hiền yêu thương.

Xin dâng Lên Mẹ đôi hương.

Đỏ, vàng sắc quyện đồng nương ngọt ngào.

Say mê lòng con kính chào.

Mẹ thương đổ xuống dạt dào thánh ân.

Hân hoan lòng mến chứa chan.

Thủy chung sắc tím bình an một lời.

Xưa Mẹ chẳng vướng tội đời.

Con xin phó thác trọn đời dấn thân.

Gói trọn thảo hiếu con dâng.

Mẹ ơi, xin giúp đỡ nâng từng người.

Đơn sơ dâng tiến hoa lòng.

Tin yêu phó thác trông lên Mẹ hiền

ST

Từ khoá:

Bài viết liên quan GIÁO DỤC