Giáo Hạt Hố Nai Hành Hương Kính Đức Mẹ Núi Cúi – 13/09/2022

Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Fatima Tại Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi Chiều 13/09/2022.
Giáo Hạt Hố Nai Hành Hương Kính Đức Mẹ Núi Cúi. Lúc 16h00 Thứ Sáu 13-09-2022.
Phát trực tiếp trên các phương tiện truyền thông facebook và youtube
Link Thánh Lễ : https://youtu.be/NyLE9nI692Y09 2022 NC
Từ khoá:

Bài viết liên quan ĐỨC MẸ NÚI CÚI