FATIMA – LỜI MẸ NHẮN NHỦ

Nui cui 12052023

Fatima hoang sơ đồi núi.

Đời trầm luân muôn nước muôn dân.

Mẹ hiện ra chốn gian trần.

Với ba em nhỏ ân cần nhủ khuyên.

 

Hãy mau chóng dọn lòng sám hối.

Trái tim Mẹ sớm tối tôn sùng.

Mân côi chuỗi ngọc kính dâng.

Mẹ thương cứu giúp chuyển cầu ơn trên.

 

Dẫu lời Mẹ thiết tha nhắn nhủ.

Vẫn đắm chìm sự dữ tối tăm.

Thế nhân bạc nghĩa vong ân.

Đấng treo thập giá muôn vàn xót thương.

 

Bao lần Mẹ trào tuôn nước mắt.

Bởi con không son sắt trở về.

Vẫn buông tuồng, vẫn đắm mê.

Lợi danh, dục vọng, bến quê xa vời.

 

Mẹ đớn đau bao lời thống thiết.

Thoát sa tan, bỏ hết tội đời.

Sớm hôm lần chuỗi mân côi.

Thực thi bác ái sống lời Phúc âm.

 

Cây thập giá nở mầm Đức mến.

Đức Kito tự hiến lên Cha.

Hồng ân cứu độ chan hòa.

Chúc vinh, cảm tạ, hoan ca kính mừng

ST

Từ khoá:

Bài viết liên quan GIÁO DỤC

HỒNG ÂN CỦA MẸ
HẠT NGỌC MÂN CÔI
FATIMA – LỜI MẸ NHẮN NHỦ
HOA DÂNG MẸ
Cùng Mẹ Chu Toàn Lề Luật
Tâm Tình Dâng Mẹ