Đức Thánh cha cho biết sẽ có thêm giáo dân làm Bộ trưởng tại Vatican

Đức Thánh cha Phanxicô hy vọng sẽ sớm có thêm các giáo dân nam nữ phụ trách các cơ quan trung ương Tòa Thánh, sau khi Tông hiến mới về Giáo triều Roma được chính thức công bố và bắt đầu có hiệu lực.

papa francesco con i giornalisti di radio cope carlos herrera e eva fernandez


G. Trần Đức Anh, O.P.

Ngài cho biết như trên, trong cuộc phỏng vấn dài dành cho Đài Phát thanh Công giáo Cope bên Tây Ban Nha, được phổ biến ngày 1/9/2021 vừa qua.

Trả lời câu hỏi về Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, Đức Thánh cha nói: “Đây là một bộ có nhiều triển vọng. Đây là bộ hiện nay có ngân sách lớn nhất tại giáo triều, do một nam giáo dân đảm trách. Tôi hy vọng chẳng bao lâu sẽ có những bộ khác do một giáo dân, nam hoặc nữ, lãnh đạo, và điều này đang bắt đầu với những cuộc cải tổ mới”.

Đức Thánh cha cũng giải thích rằng: Tông hiến “Praedicate Evangelicum”, Các con hãy loan báo Tin mừng, nhắm cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh, có một số nội dung đã được áp dụng trong thực tế. Giai đoạn chót đối với tôi bây giờ là đọc và tôi phải đọc vì tôi phải ký. Tôi đọc từng chữ. Văn kiện này không có những điều mới so với những gì đang được thấy ngày nay. Có lẽ có một số chi tiết, vài thay đổi các bộ, được gộp lại với nhau, hai hoặc ba bộ gộp lại, nhưng việc này đã được loan báo rồi: ví dụ, Bộ giáo dục và Hội đồng Văn hóa sẽ được gộp với nhau. Bộ Truyền giáo và Hội đồng tái truyền giảng Tin mừng sẽ thành một Bộ Loan báo Tin mừng. Không có gì mới so với những gì đã được hứa thực hiện. Có vài người hỏi tôi: “Khi nào Tông hiến về việc cải tổ Giáo hội sẽ được ban hành, để xem có gì mới?” Không, sẽ không có gì mới. Nếu có gì mới thì chỉ là những điều nhỏ bé. Tông hiến gần hoàn tất rồi, nhưng bị chậm trễ vì bệnh của tôi… Cần nhớ rõ là việc cải tổ không có gì khác hơn là thi hành điều mà Hồng y đoàn đã yêu cầu trong các cuộc họp trước mật nghị bầu Giáo hoàng. Và điều này đã được thấy rồi”.

Từ khoá:

Bài viết liên quan CÔNG GIÁO THẾ GIỚI