Đức TGM Leopoldo và Đức Cha Giuse Thăm Viếng Anh Chị Em Bệnh Tật, tại Giáo Xứ Bầu Cối 2017

(ĐMNC) Chia sẻ những bước chân thầm lặng, đến thăm hỏi, chia sẻ với Anh chị em nghèo khó của Người Cha chung của Giáo Phận Xuân Lộc.

Từ khoá:

Bài viết liên quan BƯỚC CHÂN NGƯỜI MỤC TỬ