Đức Cha Đaminh Cử Hành Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Ngày 13.02.2022

🔴(DMNC) Trực Tiếp Thánh lễ kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima do Đức Cha ĐAMINH NGUYỄN CHU TRINH Chủ tế, cũng là ngày giáo hạt Túc Trưng hành hương Đức Mẹ Núi Cúi.

Từ khoá:

Bài viết liên quan TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP