CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH – MÙA CHAY 2023 ( tại Trung Tâm hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi )

Chuong trinh tuan thanh va dai le phuc sinh 2023 1a

📚 CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH – MÙA CHAY 2023
( tại Trung Tâm hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi )
📝 THỨ HAI TUẦN THÁNH ( ngày 03/04/2023 )
– Chủ Đề : Sống Hiệp Hành với Lòng Thương Xót trong Giáo Xứ.
+ Cha Giuse Hoàng Văn Đoán ( Chánh Xứ Dốc Mơ )
📝 THỨ BA TUẦN THÁNH ( ngày 04/04/2023 )
– Chủ Đề : Sống Hiệp Hành với Lòng Thương Xót trong các mối tương quan xã hội.
+ Cha Gioan B. Đinh Tiến Hướng ( Linh Phụ Foyer Phú Dòng )
📝 THỨ TƯ TUẦN THÁNH ( ngày 05/04/2023 )
– Chủ Đề : Sống Hiệp Hành với Lòng Thương Xót trong Gia Đình
+ Cha Đaminh Nguyễn Minh Phương ( Giáo Xứ Đức Long )
⏰Chương trình cho ba ngày Tĩnh Tâm ( ngày 03.04 đến 05.04 )
08h00′ : Chuông báo hiệu
08h30′ : Tĩnh Tâm
09h00′ : Thánh Lễ
📝 THỨ NĂM TUẦN THÁNH ( ngày 06/04/2023 )
THÁNH LỄ TIỆC LY
+ 16h30′ : Thánh Lễ Tiệc Ly
                 Nghi thức Rửa Chân
                 Kiệu Thánh Thể
⚜️ Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ sự.
+ CHẦU THÁNH THỂ ( theo phiên )
+ 18h00 – 19h00 : Dòng Đaminh Tam Hiệp
+ 19h00 – 20h00 : Dòng Phaolô Thiện Bản
+ 20h00 – 21h00 : Dòng Nữ Vương Hòa bình
+ 21h00 – 22h00 : Dòng Thánh Phaolô Chartres
+ 22h00 – 23h00 : Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
📝 THỨ SÁU TUẦN THÁNH ( ngày 07/04/2023 )
Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa.
( Giữ Chay – Kiêng Thịt )
+ 16h30′ : Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa
                 Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá
                 Rước Lễ
⚜️ Đức Ông Vinhsơn Đặng Văn Tú chủ sự.
+ 19h30′ : Đàng Thánh Giá Trọng Thể.
📝 THỨ BẢY TUẦN THÁNH ( ngày 08/04/2023 )
Canh thức Vượt Qua Mừng Chúa Phục Sinh
+ 09h00′ : Đàng Thánh Giá Trọng Thể
                 Với Trẻ mồ côi, khuyết tật
                 và quý Cụ dưỡng lão, cao niên.
⚜️ Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ sự
+ 18h30′ : Làm phép Lửa mới – Kiều Nến
                 Công bố Tin Mừng Phục Sinh.
⚜️ Đức Ông Vinhsơn Đặng Văn Tú chủ sự.
📝 CHÚA NHẬT PHỤC SINH ( ngày 09/04/2023 )
Mừng Chúa Sống Lại ( Kiêng Việc Xác )
+ 09h00′ : Thánh Lễ Phục Sinh
⚜️ Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ sự
+16h30′ : Thánh Lễ chiều
📖 Ban Điều Hành Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi kính báo.
( mọi việc liên lạc xin liên hệ : 0251 6538838 – 0251 3630630 – 0251 3637637 )
Từ khoá:

Bài viết liên quan ĐỨC MẸ NÚI CÚI