CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM TUẦN THÁNH – MÙA CHAY 2023, tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi

 CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM TUẦN THÁNH – MÙA CHAY 2023
( Thứ Hai đến Thứ Tư )
tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi
Chương trình :
08h00′ : Chuông báo hiệu
08h30′ : Tĩnh Tâm
09h00′ : Thánh Lễ
 
 Thứ Hai Tuần Thánh ( ngày 03/04/2023 )
– Chủ Đề : Sống Hiệp Hành với Lòng Thương Xót trong Giáo Xứ.
+Cha Giuse Hoàng Văn Đoán ( Chánh Xứ Dốc Mơ )
 
Thứ Ba Tuần Thánh ( ngày 04/04/2023 )
– Chủ Đề : Sống Hiệp Hành với Lòng Thương Xót trong các mối tương quan xã hội.
+Cha Gioan B. Đinh Tiến Hướng ( Linh Phụ Foyer Phú Dòng )
 
 Thứ Tư Tuần Thánh ( ngày 05/04/2023 )
– Chủ Đề : Sống Hiệp Hành với Lòng Thương Xót trong Gia Đình
+Cha Đaminh Nguyễn Minh Phương ( Giáo Xứ Đức Long )
 
 BĐH Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi kính báo .

Pano Tinh Tam Mua Chay Nui Cui 2023 120x80cm

Từ khoá:

Bài viết liên quan ĐỨC MẸ NÚI CÚI