Chương Trình Thánh Lễ Xuân Nhâm Dần 2022 – Tại Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi

(DMNC) Chương Trình Thánh Lễ Xuân Nhâm Dần 2022 – Tại Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi

LICH LE NUI CUI 2022

MÙNG 1 TẾT ( 01.02.2022 ) Thứ Ba : 

SÁNG : 09h00′ Thánh Lễ Cầu Bình An cho Năm Mới

10h00′ : Đặt Mình Thánh ( Chầu Thánh Thể cho đến 16h00′ )

CHIỀU :16h30′ : Thánh Lễ chiều mùng 1 Tết .

MÙNG 2 TẾT ( 02.02.0222 ) Thứ Tư :

SÁNG : 09h00′ Thánh Lễ Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên

CHIỀU:16h00′ : Thánh Lễ chiều mùng 2 Tết.

MÙNG 3 TẾT ( 03.02.2022 ) Thứ Năm :

09h00′ : Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh (Giám Đốc Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi)

Dâng Thánh Lễ Đồng Tế cầu nguyện và Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm cho năm mới Nhâm Dần 2022

CHUC MUNG NAM MOI 2022

Từ khoá:

Bài viết liên quan THÔNG BÁO