CẦU ĐỨC NỮ VƯƠNG

Nui cui 02062023

Khiêm nhu thân phận nữ tỳ.
Chúa thương cho Mẹ được là Nữ Vương.
Mẹ là Mẹ Chúa Thiên Đường
Mẹ là Thánh Mẫu xót thương mọi người.

Mẹ là nguồn sống an vui.
Là nguồn hy vọng cho đời tín nhân.
Chúng con giữa cuộc lầm than.
Cầu xin Đức Nữ Vương luôn cầu bầu.

Chúng con quyết chí làm theo.
Những lời Mẹ dạy dạt dào yêu thương.
Nữ Vương Thánh Đức khiêm nhường.
Luôn Vâng thánh ý, đẹp lòng Chúa Cha.

Chúng con – con cháu Eva.
Trú nơi trần thế nhạt nhoà lệ tuôn.
Chúng con dân Việt ưu phiền.
Tháng ngày bất ổn, cầu ơn an bình.
Nữ Vương Thánh Mẫu Đồng Trinh.
Xin thương phù trợ dân lành, Mẹ ơi.

ST

Từ khoá:

Bài viết liên quan GIÁO DỤC