Bài học của cậu bé khuyết tật trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxico

Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 20/10/2021, cậu bé Paolo 10 tuổi đột ngột chạy đến gặp Đức Thánh Cha, muốn có chiếc mũ trắng của ngài. Đức Thánh Cha cho cậu ngồi vào ghế bên cạnh ngài. Đức Thánh Cha nói rằng nơi đứa trẻ này có “sự can đảm và tự do của những đứa trẻ nhỏ để đến gần Chúa.

Từ khoá:

Bài viết liên quan CÔNG GIÁO THẾ GIỚI