Tìm Về Núi Cúi – Ca Khúc Đầu Tiên Sáng Tác Cho Miền Đất Mới

 

Tìm Về Núi Cúi – Ca Khúc Đầu Tiên Sáng Tác Cho Miền Đất Mới ( Đức Cha Đaminh rất thích cho những bước đi đầu tiên xây dựng Trung tâm Đức Mẹ núi Cúi )

Từ khoá:

Bài viết liên quan VIDEO TƯ LIỆU