Bài Chia Sẻ của Đức Cha Giuse với các Anh Chị Em Dân Tộc Châu Mạ – Giáo Xứ Đănkàr

(ĐMNC) “Truyền đạt ơn tha thứ của Chúa cho nhau bắt đầu từ sự khiêm nhượng nhận lỗi của mình”. Đó chính là tâm tình mà Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo nhắn gửi cộng đoàn Giáo Xứ Đănkàr trong

Từ khoá:

Bài viết liên quan BƯỚC CHÂN NGƯỜI MỤC TỬ