Học viện Công giáo Việt Nam: Thông báo mở lại các lớp Mục vụ, Đào tạo, Ngoại ngữ

HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM
25 Đường số 9 – Phường Bình Thọ – Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh
Email: hocvienconggiao@gmail.com – Tel.: 093 890 5015 – 096 725 7483

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG MỤC VỤ, ĐÀO TẠO

 

HVCGVN

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Giáo hội, Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) tiếp tục mở và dời các khóa học Ứng dụng chương trình Mục vụ và Đào tạo trong năm học 2021 – 2022 vào học kỳ II bắt đầu từ tháng 1 năm 2022:

 1. Đào tạo cho người đào tạo đời sống Thánh hiến.
 2. Ứng dụng Khoa học Giáo dục trong Đào tạo và Lãnh đạo
 3. Tư vấn Mục vụ – Giáo luật về Hôn nhân Gia đình
 4. Mục vụ Ngành nghề: Hiểu và sống Tin – Cậy – Mến trong ngành Kinh doanh.
 5. Đào tạo người điều hành Mục vụ Giới trẻ
 6. Mục vụ Giáo lý
 7. Mục vụ Truyền giáo

Chương trình I
ĐÀO TẠO NGƯỜI ĐÀO TẠO ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

 Mục tiêu: Giúp các học viên chuẩn bị bản thân và cập nhật kiến thức cần thiết để chu toàn sứ mệnh đào tạo và đồng hành trong ơn gọi thánh hiến.

 Đối tượng và điều kiện:

 • Linh mục, Tu sĩ đã hoặc đang được chuẩn bị để lo việc đào tạo trong các Nhà Huấn luyện của các Giáo phận hay Hội Dòng.
 • Khả năng Thần học tối thiểu tương đương bằng tốt nghiệp các Học viện Liên Dòng Nữ.

 Thời gian và chương trình học: Từ ngày 04/01/2022 đến 23/5/2022. Sáng 7g30 -11g00 và chiều 14g00 – 16g00 mỗi thứ Ba và Sáu hàng tuần cho năm I và năm II (đã hoàn thành năm I). Chương trình học được chia thành 2 hình thức: Buổi học chung về đề tài chuyên môn do các Giáo sư hướng dẫn và Buổi gặp gỡ đồng hành riêng mỗi học viên với Giáo sư hướng dẫn. Lịch học sẽ được thông báo sau, đặc biệt khi học viên năm I đạt tiểu chuẩn buổi phỏng vấn đầu vào.

Văn bằng: Chứng chỉ của HVCGVN. Chứng chỉ này có thể được tích lũy cho việc cấp bằng trong tương lai.

 Đăng ký đến ngày 15/12/2021.

 Ngày khai giảng: 07g30 thứ Ba ngày 04/01/2022.

 

Chương trình II
ỨNG DỤNG KHOA HỌC GIÁO DỤC TRONG ĐÀO TẠO VÀ LÃNH ĐẠO

 Mục tiêu: Ứng dụng các thành quả của khoa học giáo dục vì sự phát triển, lợi ích của con người và cộng đồng xã hội, trong sứ vụ đào tạo và lãnh đạo như Giáo hội đã định hướng trong công đồng Vaticăn II (x. Tuyên Ngôn về Giáo Dục Kitô Giáo, Lời mở đầu và số 1).

Điều kiện theo học:

 • Đã tốt nghiệp đại học, hoặc thần học tại Chủng viện hay Học viện Dòng Tu.
 • Học viên phải hoàn thành bài viết nhận định cá nhân về Đồng hành sau khi đăng ký học và phải tham dự buổi định hướng giới thiệu Chương trình.

 Văn bằng: Chứng chỉ của HVCGVN và chứng nhận theo từng Module. Chứng chỉ này có thể được tích lũy (theo quy định) cho việc cấp văn bằng trong tương lai.

 Đăng ký đến ngày 15/12/2021, với hai nhóm đối tượng học viên:

 1. ỨNG DỤNG KHOA HỌC GIÁO DỤC TRONG ĐỒNG HÀNH ƠN GỌI

Đối tượng học viên: Linh mục, Tu sĩ phụ trách đào tạo hoặc chuẩn bị nhận sứ vụ đào tạo cho đời sống Ơn gọi; những vị đồng hành định hướng Ơn gọi (tại giáo xứ, lưu xá…).

 Thời gian:

Module 1: Biết để đồng hành

Khóa tập trung: Học liên tục từ ngày 3/1/2022 đến 14/1/2021 (07g30-11g30).

Module 2: Hiểu để đồng hành

Khóa tập trung: Học liên tục từ ngày 14/2/2021 đến 25/02/2021 (07g30-11g30).

Module 3: Kỹ năng sư phạm căn bản

Khóa tập trung: Học liên tục từ ngày 07/03/2022 đến 18/03/2022 (07g30-11g30).

Module 4: Xây dựng cộng đoàn đào tạo.

Khóa tập trung: Học liên tục từ ngày 19/4/2022 đến 29/04/2022 (07g30-11g30).

 1. ĐỒNG HÀNH GIỚI TRẺ, HỌC SINH – SINH VIÊN LƯU XÁ

 Đối tượng: các vị đào tạo và đồng hành giới trẻ, sinh viên, phụ trách lưu xá…

 Thời gian:

Module 4 – Hành trang 2: Kỹ năng sư phạm

Khóa tập trung: Học liên tục từ ngày 11/01/2022 đến 22/01/2022 (07g30-11g30).

Module 5 & Module 6: Ứng dụng khoa học giáo dục

Khóa tập trung: Học liên tục từ ngày 21/03/2022 đến 13/04/2022 (07g30-11g30).

Module 7 – Các kỹ năng tổ chức – điều hành hoạt động Lưu xá

Khóa tập trung: Học liên tục từ ngày 02/05/2022 đến 14/05/2022 (07g30-11g30).

 

Chương trình III
TƯ VẤN MỤC VỤ VÀ GIÁO LUẬT VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

 Mục tiêu: Đào tạo các Tư vấn viên có năng lực Mục vụ và Giáo luật về Hôn nhân gia đình. Chương trình cung cấp cho các học viên phương thức đồng hành và trợ giúp những cá nhân và gia đình có nhu cầu liên quan đến Tòa án hôn phối. Đặc biệt chuẩn bị cho các nhân sự có khả năng cộng tác trong Tòa án hôn phối giáo phận.

 Đối tượng học viên: linh mục, tu sĩ và giáo dân.

 Điều kiện theo học:

 • Đã tốt nghiệp thần học tại Chủng viện hay một Học viện Công giáo;
 • Giấy giới thiệu của Tòa Giám Mục, của Bề Trên Dòng. Khóa học cũng mở rộng cho những học viên dự thính, khi kết thúc khóa học, học viên sẽ nhận giấy xác nhận về từng môn dự thính.

 Thời gian học: Từ ngày 03/01/2022 đến 02/04/2022, từ thứ Hai đến thứ Sáu (07g30-11g30).

 Văn bằng: Chứng chỉ “Tư vấn Mục vụ và Giáo luật về Hôn nhân gia đình”. Chứng chỉ này có giá trị hợp lệ giúp học viên làm việc tại tòa án Hôn Phối của giáo phận trong vai trò tư vấn mục vụ và pháp lý.

 Đăng ký đến ngày 15/12/2021.

 Khai giảng: 07g30 thứ Hai 03/01/2022.

 

Chương trình IV
MỤC VỤ NGHỀ NGHIỆP

HIỂU VÀ SỐNG TIN – CẬY – MẾN TRONG NGÀNH KINH DOANH

 Mục tiêu: hỗ trợ cách thiết thực và cụ thể nhất cho đời sống Tin-Cậy-Mến của các Ki-tô hữu, đang và sẽ dấn thân trong môi trường kinh doanh; giúp hiểu và sống đạo tốt hơn trong ngành nghề của mình và có khả năng giảng dạy khi hoàn tất chương trình.

 Đối tượng học viên: Mọi thành phần Dân Chúa.

 Điều kiện theo học:

 • Là tín hữu Công giáo.
 • Có văn bằng cử nhân (hoặc tương đương) trở lên. Nếu không thỏa các điều kiện trên, học viên có thể ghi danh học dự thính (audit).

 Văn bằng: Giấy chứng nhận khi học viên hoàn tất và đủ điều kiện theo yêu cầu của môn học. Các chứng chỉ này có thể được tích lũy (theo quy định) cho việc cấp văn bằng trong tương lai.

 Thời gian: MVLĐ 702 – Mục vụ linh đạo cho các ngành nghề; MVTCM 603-604 – Sống Tin-Cậy-Mến trong ngành kinh doanh; MVTK 502 – Mục vụ Thánh kinh cho các ngành nghề: 60 buổi học mỗi sáng thứ Bảy (+ homework), từ 07g30-11g00. Thời gian: từ ngày 18/9/2021 đến ngày 27/8/2022.

 Đăng ký đến ngày 15/12/2021học vào các ngày thứ Bảy từ 07g30 -11g00.

 Khai giảng học kỳ II: 07g30 thứ Bảy 08/01/2022.

Chương trình V
ĐÀO TẠO NGƯỜI ĐIỀU HÀNH MỤC VỤ GIỚI TRẺ

 Mục tiêu: Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho người điều hành Mục Vụ Giới Trẻ (MVGT).

 Đối tượng học viên: Linh mục, tu sĩ, giáo dân làm việc trong lãnh vực MVGT.

 Điều kiện theo học: Khả năng Thần học tối thiểu tương đương bằng tốt nghiệp tại các Học viện Liên Dòng.

 Văn bằng: Chứng chỉ của HVCGVNChứng chỉ này có thể được tích lũy (theo quy định) cho việc cấp văn bằng trong tương lai.

 Thời gian: Thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, từ thứ Sáu, 07/01/2022 đến thứ Bảy, 03/09/2022.

Sáng: Từ 07g30 – 11g05.

 Đăng ký đến ngày 15/12/2021.

 Khai giảng: 07g30 thứ Sáu 07/01/2022.

Chương trình VI
MỤC VỤ GIÁO LÝ

 Mục tiêu: Giúp học viên có được những kiến thức và kỹ năng trong lãnh vực huấn giáo thông qua nhiều hình thức học tập khác nhau như thuyết trình, hội thảo, nghiên cứu tình huống, phân tích thực tiễn, làm việc nhóm vv… để có thể tham gia việc đào tạo giáo lý viên và điều hành hữu hiệu hoạt động huấn giáo tại giáo xứ hay hội dòng.

 Đối tượng và điều kiện học viên: Linh mục, tu sĩ và giáo dân muốn tham gia việc đào tạo giáo lý viên và điều hành hoạt động huấn giáo trong các giáo xứ hay hội dòng. Học viên ghi danh cần có văn bằng về thần học tương đương với văn bằng tốt nghiệp các Học viện Liên Dòng nữ, có kiến thức và kinh nghiệm căn bản về huấn giáo.

 Thời gian: Từ 14/01/2022 – 04/6/2022, gồm 60 buổi, học các ngày thứ Sáu và thứ Bảy (+ thực tập), sáng từ 07g30-11g00; chiều từ 14g-15g35. Đối với học viên cần bổ sung kiến thức và kinh nghiệm căn bản về huấn giáo, sẽ được sắp xếp học thêm.

 Chứng chỉ: Chứng chỉ của HVCGVN. Chứng chỉ này có thể được tích lũy cho việc cấp văn bằng trong tương lai.

 Đăng ký đến ngày 07/01/2022.

 Khai giảng: 07g30 thứ Sáu 14/01/2022.

Chương trình VII
MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO

 Mục tiêu: giúp học viên có những kiến thức cơ bản về thần học truyền giáo, linh đạo truyền giáo và trở thành những cộng tác viên truyền giáo. Ngoài ra, khóa học khơi dậy tinh thần truyền giáo của người Kitô hữu, hiểu biết định hướng truyền giáo qua các giáo huấn của Giáo hội và phương thức truyền giáo phù hợp trong bối cảnh khu vực và hoàn cảnh địa phương.

 Đối tượng và điều kiện học viên: tu sĩ và giáo dân đang và sẽ đảm nhận công tác truyền giáo. Học viên có khả năng Thần học tối thiểu tương đương bằng tốt nghiệp các Học viện Liên Dòng.

 Thời gian: học tập trung trong Học kỳ II theo Chương trình gồm Bốn Giai đoạn tương ứng 4 Module (mỗi module 15 tiết):

Module 1 – Nền tảng thần học về truyền giáo Module 2 – Linh đạo / linh hoạt truyền giáo.

Module 3 – Phương thức truyền giáo, thiết kế các hoạt động. Module 3 – Chia sẻ kinh nghiệm mục vụ truyền giáo.

Hình thức tổ chức: các hình thức học và truyền đạt kiến thức, thuyết trình, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm, có thể tập thiết kế, linh hoạt và tổ chức những hoạt động truyền giáo. Sẽ thông báo Thời gian biểu sau.

 Văn bằng: Chứng chỉ của HVCGVNChứng chỉ này có thể được tích lũy (theo quy định) cho việc cấp văn bằng trong tương lai.

 Đăng ký đến ngày 15/12/2021,

 Khai giảng: 07g30 thứ Hai 03/01/2022.

THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ GHI DANH CÁC KHÓA HỌC

Hồ sơ đăng ký tham dự các Chương trình học:

  • Đơn đăng ký theo mẫu của Văn phòng Học viện.
  • Thư giới thiệu của Bề Trên (ký tên và đóng dấu):
  1. Linh mục và Chủng sinh thuộc các giáo phận: Giám mục giáo phận
  2. Tu sĩ: Bề trên Dòng
  3. Giáo dân: Cha Chánh xứ nơi học viên cư trú hợp pháp theo Giáo Luật.
  • Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận học vị.
  • Bản sao Giấy Chứng nhận Rửa tội, Thêm sức đối với giáo dân.
  • Bản sao hộ chiếu hoặc các loại giấy căn cước công dân khác.

Nơi nộp Hồ sơ:

  • Văn phòng HVCGVN, 25 Đường Số 9, Bình Thọ, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong tuần lúc 7g30 – 11g00.
  • Gửi dưới dạng PDF qua địa chỉ điện thư: hocvienconggiao@gmail.com. Bản gốc các văn bằng, giấy chứng nhận sẽ trình Văn phòng Học viện khi nhập học.

Ghi chú:

 1. Thông tin chi tiết: xin xem bản giới thiệu từng Chương trình.
 2. Các học viên lo liệu tiêm hai mũi phòng covid 19 theo yêu cầu của giới y tế.
 3. Năm học 2022-2023, HVCGVN sẽ khai giảng thêm chương trình: Mục vụ Văn hóa

HVCGVN. Ngày 30 tháng 10 năm 2021
Tổng Thư Ký
Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng SCJ

>> Tải BM đăng ký nhập học\

Dao Tao Doi Song Thanh Hien 1 Page 1 Dao Tao Doi Song Thanh Hien 1 Page 2

THONG BAO CHUONG TRINH NGOAI NGU 2021 2022 Page 1 THONG BAO CHUONG TRINH NGOAI NGU 2021 2022 Page 2 THONG BAO CHUONG TRINH NGOAI NGU 2021 2022 Page 3 THONG BAO CHUONG TRINH NGOAI NGU 2021 2022 Page 4 THONG BAO CHUONG TRINH NGOAI NGU 2021 2022 Page 5 THONG BAO CHUONG TRINH NGOAI NGU 2021 2022 Page 6 THONG BAO CHUONG TRINH NGOAI NGU 2021 2022 Page 7

Dao Tao Doi Song Thanh Hien 1 Page 1 Dao Tao Doi Song Thanh Hien 1 Page 2

Dong Hanh On Goi 1 Page 1

Dong Hanh On Goi 1 Page 2

Dong Hanh Gioi Tre HS SV 1 Page 1

Dong Hanh Gioi Tre HS SV 1 Page 2

Muc Vu Giao Luat HN GD 2 Page 1 Muc Vu Giao Luat HN GD 2 Page 2

Muc Vu Nganh Nghe 1 Page 1

Muc Vu Nganh Nghe 1 Page 2

Dao Tao Nguoi Dieu Hanh Muc Vu GT Page 1

Dao Tao Nguoi Dieu Hanh Muc Vu GT Page 2

Muc Vu Giao ly

Muc Vu Truyen Giao

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan THÔNG BÁO