Để Con Thuyền Núi Cúi Căng Buồm Ra Khơi Về Đích Trong Sự Bình An Của Mẹ Maria

(DMNC) Xin thêm lời cầu nguyện và có thêm nhiều tấm lòng quảng đại; để những hạng mục tại Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi được tốt đẹp.Mong là mọi việc được hanh thông. Để con thuyền Núi Cúi căng buồm ra khơi về đích sớm.

Kop1 3

Hop2 3

Hop2 2

Hop2 1

01NUICUI

trungtamducmenuicuixuanloc@gmail.com

Từ khoá:

Bài viết liên quan ĐỨC MẸ NÚI CÚI