🔴 Mùng 3 tết – Thánh Lễ Tạ Ơn và Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm ( Thứ 5, 03-02-2022 )

 Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm, Mùng III Tết Nhâm Dần ( Thứ 5, 03-02-2022 )

Từ khoá:

Bài viết liên quan TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP